Previous Matthias Merkel Hess
2 Gallon Corn Oil Jug (green marbleized), 2013, porcelain with glaze, 13 x 8 x 5.5 inches
Next