Previous Matthias Merkel Hess
5 Gallon Bucket White, 2011, Porcelain, 12 x 12 x 17 inches
Next